Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor deze website is:
Yvonne Serré van Seriously design

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze
website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij
vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen
ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In
het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
  diensten of activiteiten (zie kopje derden)
 • zorgvuldig beveiligen
  Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u
  suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over
  de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in
  contact.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren
uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten:
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren.

Communicatie:
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail
archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Voor het versturen van een
orderbevestiging of factuur is het noodzakelijk om uw adresgegevens te vragen. Deze
gegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt en worden niet opgeslagen op de
computer, maar op een externe harde schijf.

Formulieren:
De website bevat een formulier dat u kunt gebruiken om met ons in contact te komen.
De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk
is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan
daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke
bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden

Wij maken af en toe gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten.
Zoals een hostingbedrijf en een accountant. Indien deze derden daarbij toegang hebben
tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens
afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Beveiliging

Seriously design heeft passende maatregelen genomen om de door u verstrekte
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wij zijn wettelijk verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook
contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij
het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek

Op onze website is Google Analytics geïnstalleerd. Dit is puur om het gebruik van de
website in kaart te brengen, omdat wij daarmee het online rendement van de website willen
verbeteren? Wel willen wij u erop attenderen dat:

 • Google Analytics cookies gebruikt;
 • wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • wij de optie ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
 • wij IP-Masking hebben ingesteld, hierdoor verwijdert Google Analytics de laatste acht
  cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat
  deze worden gebruikt en opgeslagen. Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron,
  hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google
  Analytics-cookies.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen
bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij
plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk
hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video
en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van
de (browser)sessie. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet
(langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te
verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk
behandelen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze
website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per
e-mail gesteld worden via info@wpwebsitecursus.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2023.

Winkelwagen
Scroll naar boven